Mayonez.Net

RSS
«    Ocak 2020    »
PtSaÇrPrCuCtPz
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

RemoveIT Pro 4 SE 25.10.2010 Portable

RemoveIT Pro 4 SE 25.10.2010 Portable 

WinApp | RemoveIT Pro 4 SE 12.10.2010 Portable | 5.13 MB

 

RemoveIT Pro, popüler antivirüs yaz?l?mlar?n?n bulamad??? zararl?lar? bulabilen bir güvenlik yaz?l?m?d?r.Sisteminiz üzerinde derin tarama yaparak zararl?lar? tan?mlamakta ve ard?ndan tercihinize göre temizleme ve karantinaya alma i?lemlerinden birini uygulaman?z? sa?lamaktad?r.Temizleme i?lemi ile zararl?n?n bula?m?? oldu?u alanda olu?turdu?u hasar giderilip sisteme hiçbir zarar vermeden silinmesi, karantina i?lemi ile de zararl?n?n etkisiz hale getirilip güvenli bir ?ekilde tutulmas? sa?lan?yor.

 

 

Virüsleri, internet solucanlar?n? (worm), truva atlar?n? (trojan), kötü niyetli yaz?l?mlar? (malware), casus yaz?l?mlar? (spyware), reklam amaçl? yaz?l?mlar? (adware) tan?mlama kapasitesine sahip olan yaz?l?m daha birçok ek özelli?i de yap?s?nda bulundurmaktad?r.

??lem Yöneticisi (Process Manager)
Sistem üzerinde etkin biçimde çal??makta olan uygulamalar? görmenize ve bunlardan istediklerinizi sonland?rman?za yard?mc? olan araçt?r. Bilindi?i üzere sisteminize bula?an baz? zararl?lar etkin biçimde çal??maya ba?lamakta ve kendisini etkin uygulamalar?n aras?na eklemektedir. Bu araçla listeyi denetleyerek ?üphelendi?iniz uygulamalar? sonland?rman?z amaçlanm??t?r.

Hizmet Yöneticisi (Services Manager)
Tüm Windows ve yaz?l?m hizmetlerini görebilece?iniz bu araç sayesinde istedi?iniz hizmeti ba?latabilir ve durdurabilirsiniz. Ayr?ca seçili bir hizmetin devreye girme biçimini de (kendili?inden, elle) de?i?tirebilirsiniz. Her bir hizmet için detay bilgilerini de alma ?ans?n?z bulunmaktad?r. Bu alan? sistem bilgisi iyi olmayan kullan?c?lar?n çok dikkatli kullanmalar? gerekmektedir.

Ba?lang?ç Dosyalar? (Startup Files)
Windows i?letim sistemi aç?ld???nda kendili?inden devreye girerek çal??maya ba?layan uygulamalar?n düzenlemesini yapabilece?iniz araçt?r. Baz? zararl?lar sistem aç?l???nda etkin olmak için buraya yerle?mektedir. Yapman?z gereken tan?mad???n?z, ?üphelendi?iniz uygulamalar? inceleyerek devre d??? b?rakmaktad?r. Bu sayede sisteminiz temiz biçimde aç?lacakt?r.

Yukar?daki üç araçta sistem güvenli?i aç?s?ndan oldukça önemlidir. Küçük boyutuna ra?men bu ek özellikleri de sunan yaz?l?m sade ama i?levsel bir yap?ya sahip oldu?unu göstermektedir. Tuttu?u kay?tlarla yap?lan taramalar hakk?nda bilgi alman?z da sa?lanmaktad?r. Ayr?ca hata raporu göndermeniz de mümkündür.

Yaz?l?m?n Bu Sürümündeki De?i?iklikler
# Windows Vista ve Win 7 deste?i eklendi.


Editörün Notu: Unutulmamal?d?r ki RemoveIT Pro gerçek zamanl? korumas? olmayan bir yaz?l?md?r. Yaz?l?m?n amac? sahip oldu?u veritaban? ile sisteminizde tarama ve temizleme yapmakt?r. Sistem güvenli?iniz için mutlaka gerçek zamanl? korumas? olan bir güvenlik yaz?l?m? kullanman?z gerekmektedir.

 

DOWNLOAD

 

 

http://hotfile.com/dl/78487521/51a2ef7/RemoveIT_Pro_4_SE_25.10.2010_Portable.rar.html

or

http://www.fileserve.com/file/abfw8yC

 

 (Oy Sayısı: 0)
Görüntülenme : 1064 Yorumlar (0)
Değerli ziyaretçimiz, sitemize üye iseniz lütfen giriş yapınız.
üye değlseniz üye olmak için tıklayın.

Sponsorlu

Anket

Mayonez.Net'i ne için tercih ediyorsunuz?

Film
Oyun
Dizi
Program
Wallpaper
Diğer+
Hepsi

Arşiv
Ocak 2020 (247)
Aralık 2019 (464)
Kasım 2019 (601)
Ekim 2019 (324)
Eylül 2019 (209)
Ağustos 2019 (214)

Son Yorumlar


Copyright © 2012 Mayonez.Net 2006 - 2012