Mayonez.Net

RSS
«    May 2020    »
PtSaÇrPrCuCtPz
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Visual Studio 2010 Ultimate-Denendi...!

Visual Studio-Arasyalinkilic-KILICH

 

Visual Studio 2010 Ultimate-Denendi...!

Microsoft yaz?l?m geli?tiriciler için özel bir etkinlik ba?latt?. Bu etkinlikle birlikte firma, Visual Studio 2010 ve .Net Framework 4'ü de dünyaya tan?tt?. Firma bu iki ürünüyle birlikte Silverlight 4'ü de piyasaya sürmeye haz?rlan?yor. Yeni ürünlerin duyurulmas?yla birlikte Microsoft'un MicroFocus, Quest, Telerik ve DevExpress gibi dünya genelinde i? yapan 50 büyük i? orta?? art?k ürün ve hizmetlerini bu yeni teknolojilerle geli?tireceklerini aç?klad?. Visual Studio 2010 ve .NET Framework 4, her yaz?l?m geli?tirme eforu için, uygulama ekiplerine en gerekli bile?enleri sunuyor. Yaz?l?m geli?tirme setinin yeni editörü, Windows Presentation Foundation teknolojisi ile daha esnek ve birden çok monitör kullan?m?na izin veren zengin özellikleri ile farkl? platformlara destek veriyor.

 

Bu iki platform neler sunuyor?
Ürünün bu avantaj?, örne?in kod geli?tiren bir yaz?l?mc?n?n kendi ekran?nda çal??mas?n? sa?larken, ayn? proje için veritaban? ba?lant?lar? olu?turan di?er bir yaz?l?m geli?tiriciye de farkl? bir ekranda çal??ma imkan sunacak.
Microsoft'un yak?nlarda duyurdu?u ürün sürümlerindeki yeni özellikleri kullanmaya olanak tan?yan Microsoft Visual Studio 2010, yaz?l?m geli?tiricilerin daha zengin çözümler ortaya ç?karmas?n? da kolayla?t?r?yor. Bu yeni uygulama geli?tirme teknolojileri, Windows 7 ile gelen çoklu-temas (multi touch) ve ribbon arayüzünün olanaklar?n? kullanmaya izin verecek. Böylece son kullan?c?lar için ilgi çekici yaz?l?mlar?n üretilmesinin de önü aç?l?yor.

Ne gibi yenilikler var?
Yaz?l?m geli?tiriciler bu sürümle birlikte ilk kez Visual Studio'nun entegre uygulama geli?tirme (IDE) ortam? içinde Microsoft'un içerik yönetimi ve birlikte çal??ma sunucusu SharePoint'in çe?itli i?levlerine eri?ebiliyor. Yine ayn? ortamda Windows Azure Tools araç seti ile Bulut uygulamalar?n?n geli?tirilmesi, test edilmesi ve yayg?nla?t?r?lmas? kolayla??yor.
Yaz?l?m?n, ASP.Net Model-View-Controller modüllerine verdi?i destek, web uygulamalar?n?n temel i? mant??? ve görünümlerinin istendi?i ?ekilde geli?tirilmesi için yaz?l?m geli?tirme ekiplerine büyük bir esneklik sunuyor.
Windows Phone 7 için yaz?l?m geli?tirenler ise, Visual Studio ile muhte?em uygulamalar yazma ?ans?na sahip. Silverlight 4 ise uygulamalar?n web taray?c? içinde ve d???nda çal??mas? için getirdi?i yepyeni çal??ma tarz? ile yaz?l?m geli?tiricilerin gözdesi olacak.

Özellikle i? uygulamalar?n giderek karma??kla?an zorlu dünyas?nda Visual Studio 2010, tak?m üyelerine birlikte sinerji yaratabilmelerini sa?layan güçlü araçlar sunuyor. Bu araçlardan IntelliTrace, yaz?l?m geli?tiricilere ve test yapanlara bir tür "zaman makinesi" sunuyor.
Yaz?l?m geli?tirme sürecinin geçmi?ini kaydederek yaz?l?m geli?tirme ekibinin daha önce beliren sorunlar? ileride gidermesini kolayla?t?r?yor. Visual Studio'ya yüzlerce yeni özelli?in yan? s?ra uygulama ya?am döngüsü (ALM) de eklendi. ALM, 2005 ile 2008 aras?nda Visual Studio Team System ürünlerini kullanarak geli?tirilen uygulamalar için de yaz?l?m geli?tiricilere büyük bir avantaj sunuyor.
Tüm platformlara destek
.NET Framework 4 ise endüstri standartlar?na verdi?i destek, daha fazla dil kullanma avantaj?, sundu?u yüksek performans, .NET Framework 3.5 ile birlikte çal??mas? ve paralel programlamaya izin veren orta katman uygulamalar?n?n performans?nda da büyük bir art?? sa?l?yor.
.NET Framework 4 Client Profile ile, olu?an uygulama boyutlar?n?n €'den daha fazla küçültülmesi sa?lanabiliyor. Böylece yaz?l?m geli?tiriciler ve dolay?s? ile de kullan?c?lar daha h?zl? ve verimli yaz?l?mlarla çal??ma olana?? bulabiliyor.
Visual Studio duyurusundan bir hafta sonra web ortam?nda kullan?ma aç?lmas? beklenen Silverlight 4, web ortam?nda etkile?imli ve güçlü uygulamalar yaratmak isteyen yaz?l?m geli?tiricilere yeni bir dünyan?n kap?lar?n? aç?yor.


Bu sürümle birlikte art?k Silverlight 4 uygulamalar? web taray?c? harici ortamlarda daha geni?letilmi? özelliklerle çal??abilecek. Kurumsal uygulamalar geli?tiren yaz?l?mc?lar ise zengin i?levlerin yan? s?ra haz?r gelen 60 yaz?l?m kontrolü ile etkile?imli ve görsel aç?dan zengin uygulamalar? h?zla olu?turabilecekler.
yaz?l?m geli?tiricileri, ?imdi zengin uygulamalar?n?, Windows, Mac, Novell'in Moonlight projesi ve Linux istemci i?letim sistemlerinde çal??an tüm önemli web taray?c?lar? için yazabilecek, kullan?c?ya zengin bir deneyim ve görsellik yaratacak bu uygulamalar? farkl? ortamlar için istedikleri gibi optimize edebilecekler.
Windows Phone 7, Mobilin gibi mobil platformlar?nda oldu?u gibi ayr?ca ?u s?ralarda Symbian i?letim sistemi için geli?tirilen Sliverlight sürümü ile de yaz?l?m geli?tiriciler hemen her türlü mobil cihaz için arzu ettikleri uygulamalar? hayata geçirebilecek.


Zihninizdeki s?n?rlar? kald?r?n
Hayal ettiklerinizi yarat?n, ekibinizin güçlü yanlar?n? kullan?n ve yeni f?rsatlar haz?rlay?n.
Yeni prototip olu?turma, modelleme ve görsel tasar?m araçlar? Windows ve Web için yenilikçi uygulamalar olu?turman?z? sa?lar.
Microsoft Expression® Studio'da SketchFlow ve Team Foundation Server ile yarat?c?l???n temeli olarak payla??lan bir vizyon olu?turun.
Çoklu çekirdekli programlama ve bulut geli?tirme araçlar? taraf?ndan sa?lanan yeni f?rsatlar ve özelliklerin avantajlar?ndan faydalan?n.


Entegrasyonla sadelik
Becerilerinizi geli?tiren ve çal??ma yönteminize göre uyarlanan tümle?ik geli?tirme ortam?.
Visual Studio 2010 ortam?ndan ayr?lmadan tüm kodlama, modelleme, test etme, hata ay?klama ve uygulama çal??malar?n?z? tamamlay?n.
Microsoft SharePoint® ve Windows® Azure™ dâhil sürekli artan uygulama türlerini hedeflemek için mevcut standartlar? ve becerileri kullan?n.
Çoklu monitör deste?i, i? orta?? uzant?lar? ve yeni bir düzenleyiciyle istedi?iniz ?ekilde çal???n.


Kaliteli sonuçlar? sa?layacak kalite araçlar
Proaktif proje yönetimi özellikleriyle güçlü test araçlar, do?ru uygulamay? do?ru ?ekilde olu?turman?z? sa?lar.
Kay?tl? bir uygulama geçmi?inde ar?za noktas?n? yal?tmak için yeni IntelliTrace hata ay?klama program?n? kullan?n.
Yeni raporlar, panolar ve planlama taslaklar? dâhil proaktif yönetim araçlar?yla e?rinin üstünde kal?n.
Manuel ve otomatikle?tirilmi? test araçlar?yla do?ru uygulamay? do?ru ?ekilde olu?turdu?unuzdan emin olun. 

 

 

Hotfile ?ndir

http://forum.mayonez.net/showthread.php?3912-Visual-Studio-2010-Ultimate-Denendi...%C7al%FD%FE%FDyor...!

Fileserve ?ndir

http://forum.mayonez.net/showthread.php?3912-Visual-Studio-2010-Ultimate-Denendi...%C7al%FD%FE%FDyor...!

 

Görüntülenme : 10025 Yorumlar (5)

wyatt

 • 2 Nisan 2012 ; 00:57
 • Kayıt Tarihi: 22.05.2011
 • ICQ: mayonez.net
 • Yorumları: 1
 • Rütbe
lınk olu yaaa :S

--------------------

saintumit

 • 11 Ocak 2012 ; 12:03
 • Kayıt Tarihi: 11.01.2012
 • ICQ:
 • Yorumları: 1
 • Rütbe
tesekur

--------------------

k_i84

 • 13 Ekim 2011 ; 16:42
 • Kayıt Tarihi: 13.10.2011
 • ICQ:
 • Yorumları: 1
 • Rütbe
Konu silinmiş.

--------------------

leonidass14

 • 26 Haziran 2011 ; 20:16
 • Kayıt Tarihi: 26.06.2011
 • ICQ:
 • Yorumları: 1
 • Rütbe
teşekkürler,

--------------------

taa

 • 3 Aralık 2010 ; 13:44
 • Kayıt Tarihi: 30.09.2010
 • ICQ:
 • Yorumları: 6
 • Rütbe
hoca linkler nerede... hiç bir yer tıklanmıyor

--------------------

Değerli ziyaretçimiz, sitemize üye iseniz lütfen giriş yapınız.
üye değlseniz üye olmak için tıklayın.
Bilgi
Yorum Ekleyebilmeniz için Sitemize Kayıt Olmanız Gerekmektedir.

Sponsorlu

Anket

Mayonez.Net'i ne için tercih ediyorsunuz?

Film
Oyun
Dizi
Program
Wallpaper
Diğer+
Hepsi

Arşiv
Mayıs 2020 (350)
Nisan 2020 (566)
Mart 2020 (443)
Şubat 2020 (307)
Ocak 2020 (338)
Aralık 2019 (395)

Copyright © 2012 Mayonez.Net 2006 - 2012