Mayonez.Net

RSSAtatürk ve Kayıp Kıta Mu 1-2 | Sinan Meydan

altalt

Atatürk ve Kayıp Kıta Mu 1-2 | Sinan Meydan

Atatürk ve Mu Kitası..
Mu,yani Güneş İmparatorluğu; eski çağlardan günümüze ulaşan tabletlere göre ilk insanın da anavatanı olduğu,Pasifik Okyanusu'nda,Asya ve Amerika kıtalarının ve Avustralya'nın iki katı büyüklüğünde ve günümüzden yaklaşık 12.000 yıl önce şiddetli yer sarsıntıları sonucu battığı sanılan kıta.

Ezoterik kaynaklara göre İnsanoğlunun ana vatanı (dünyanın en eski yerleşim merkezi), din, mitoloji, efsane, destan ve sembollerin doğduğu yer. Yine aynı kaynaklara göre, bu kıta yaklaşık 70.000 yıl önce üzerinde yaşayan 64 milyon insanla birlikte sulara gömülerek yok olmuştur.Bazı araştırmacı bilim adamları dünyanın çeşitli bölgelerinde bulunmuş olan tabletlerdeki yazı ve sembollerin ezoterik bilgileri kanıtlar nitelikte olduğunu ileri sürmektedirler.

Güneş İmparatorluğu'nun Mu dilindeki adının U-luum-il şeklindeki bileşik kelimeden türeyen bir isim oluprazi,İl,Kudret,Devlet anlamına geldiği ifade edilmektedir.

 

Mu'nun Yeri

Günümüzde bu bölgede yer alan ada ve adacıklar bu kıtadan arta kalanlardır. İşin ilginç tarafı on iki bin yılın bu medeniyetin batış tarihi olması, bu medeniyetin başlangıcının çok daha eskilere dayandığını göstermektedir. Ayrıca bu medeniyetin Atlantis Medeniyetinden önce ve Atlantis'in bu medeniyetin mirasçısı olduğu söylenmektedir.

Churchward ve Niven'in bulguları, Mu kıtasının bugünkü Pasifik okyanusunun oldukça büyük bir bölümünü kapladığını, Hawaii, Haiti, Fiji, Paskalya adaları ile diğer Polonezya adalarının bu batık kıtadan artakalan parçalar olduklarını ortaya koydu.Churchward'a göre Mu kıtası, doğudan batıya 8 bin kilometre, kuzeyden güneye de 5 bin kilometre uzunluğunda dev bir ada kıtaydı. Naacal tabletleri bu kıtanın, uygarlığın beşiği olduğunu öne sürmektedir. Yaklaşık 70.000 yıllık bir uygarlık geçmişine sahip olan Mu; zaman içerisinde tüm dünyada birçok koloniler ve büyük imparatorluklar oluşturmuştur.


Mu'da İnanç
Tüm insanlar büyük bir uyum içersinde ve tek tanrı inancı ile yaşamaktaydı. Tanrının tek olduğu güneş sembolizması ile ifade edilmekteydi ve bu dildeki adı Ra idi. Onun için Mu uygarlığına Güneş İmparatorluğu da denmekteydi.Rahip-kral olarak görev yapan liderlerine Ra-Mu, bilim adamı da olan rahiplere Naacal denilmekteydi. Ra adının daha sonra Maya ve Mısır dillerinde de aynı anlamda kullanıldığını görürüz.


Atatürk ve Mu Kıtası
Efendiler, bu insanlık dünyasında en az yüz milyonu aşkın nüfustan oluşan büyük bir Türk milleti vardır ve bu milletin yeryüzündeki genişliği oranında tarih alanında da bir derinliği vardır. Türk milletinin kökünün dayandığı Türk adındaki insan, insanlığın ikinci babası Nuh Aleyhisselamın oğlu Yasef'in oğlu olan kişidir. Atatürk 1922'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 130. toplantısının birinci oturumunda yaptığı konuşmada Türkler'in kökeni hakkında böyle diyordu. Tesadüfi bir konuşma değildi ve onun Türkler'in kökenine ilgisinin devamı da gelecekti...

Türkler'in kökenini ortaya çikarmak Gazi'nin en büyük isteklerinden biriydi. Cumhuriyetin ilk yıllarinda Osmanlılar'in son dönemlerinde Türklük Akımları üzerine yapılan arastırmaları derledi. Atatürk'ün istegiyle birçok bilim adami ve arastirmaci bu alanda arastirmalar yapti. Yabanci bilim adamlari davet edildi. 1930'da Türk Tarih Kurumu kuruldu.

Mu'da geçen Tanrı kavramıyla da yakından ilgilenmiş, yaratıcının insan aklıyla anlaşılamayacağı, şekillendirilemeyeceği ve adlandırılamayacagi üzerinde durmuştu. Tercümelerde Maya dili de dahil tüm lisanlarin Mu dilinden türedigi belirtiliyordu.

Bu araştırmalari da sıradan bir merak olamazdı. Yine O, neyi nerede arayacagini herkesten iyi biliyordu. Bugün Atatürk'ün gizli kalmis düsünceleriyle birlikte bu arastirmalar da Anitkabir'in sessizliginde uyumaya devam ediyorlar.Bugün bu kitaplardan Kayıp Mu Kıtası ve Mu'nun ÇocuklarI Anıtkabir kitaplığında 1301, 1302 no ile kayItlIdIr. Çeviri metinleri ise kitaplikta 4 dosya halinde bulunur.

Churcward'ın Kaynakları
Churcward'ın kaynakları, Batı Tibet'te bir mabette, bu mabedin başrahibi tarafından kendisine verilen Naacal Tabletleri ile, Amerikalı Jeolog William Niven'in 1921–23 yılları arasında Meksika'da ortaya çıkardığı tabletler olmuştur.Bu taş tabletler 15.000 yıl önce yazılmıştı.

Ingiliz Albay James Churcward Hindistan'daki tabletleri Tahsin Bey'e bilgi olarak sundu. Bunlar da kayip Mu Kıtasi ile ilgiliydi. Ve Churcward 50 yıl çalısmıst bu tabletleri çözebilmek için. Bu konuda 5 kitap yayınlamış bir uzmandi.

Bu tabletler daha ziyade resimlere benzeyen bir yazı stili kullanılmıştır. Adı geçen Rahip, İngiliz Albaya bu tabletleri okuyup anlaması için Sanskritçe öğrenmesi gerektiğini, bunun da yeterli olmayacağını ve eski bir dil olan Naga-Maya dilini de öğrenmesi gerektiğini söyler. Naga-Maya dilini bu rahip bilmektedir ve Churchward, Rahipten bu dili öğrenmekle işe başlar. Neticede bu dilleri öğrenir ve tabletlerdeki yazıları büyük oranda çözer. Albay bu tabletleri çözmek için çok zaman harcar. Daha ziyade emekliliğinden sonra çalışmalarını bu alana teksif eder. Ancak yazıların bazı yerleri deforme olmuş, bazı tabletler de kaybolmuştur. Bunun için metinlerde anlam bütünlüğü bozulmaktadır.

1.Yukatan'da hazirlanmis eski bir Maya kitabi olan 'Troano El Yazması'. Bugün British Museum'da bulunmaktadir.

2.Troano El Yazmasiyla ayni yaşta olan bir baska Maya kitabi 'Cortesianus Kodeksi'dir. Bugün Madrid Ulusal Müzesi'nde bulunmaktadir.

3.Paul Schlieman tarafından Tibet'te bir Budist tapınağında bulunan 'Lhasan Belgesi'.

4.Yukatan'da Mu Kıtası anısına inşa edilmiş Uxmal Tapınağı'ndaki Yazıtlar yaklaşık 12.000 yıllıktır. Bu tapınakta:

Geldigimiz yer olan Bati ülkelerinin anisini korumak için insa edilmistir, diye kabartma yazılar bulunmaktadir.

5.Meksiko şehrinin 96 km güneybatisinda yer alan 'Ksochicalo Piramiti Yazıtları'. Bu piramit, üzerindeki kabartma yazilara göre;

Batı ülkelerinin yıkımının anısına insa edilmistir.

6.Dr. Niven'in Alaska'da buldugu Mu Kıtası sembolleriyle islenmis bir totempol.

7.Eflatun'un Timeus ve Critias adli eserinde batik kitaya dair su sözler geçer:

Mu ülkesinde 10 halk vardı.


Tahsin Mayatepek'in Araştırmaları
Tahsin Mayatepek


1882'de Edirne'de doğan Tahsin Mayatepek'in babası Afyonlu Kara Ömer Vehbi Paşa, annesi Boşnak Gülsün Hanım'dı. Aile o zamanlar Sarhoşoğulları olarak anılıyordu (bugün Mayatepek). Tahsin Mayatepek babaları gibi asker olan iki kardeşinin, aksine tarihçi ve diplomattı. Enver Paşa'nın Sultan Vahdettin'in kızı Naciye Sultan ile olan evliliğinden olan kızı Türkan Sultan ile evlenmişti.

Atatürk kendisini Meksika’ya elçi olarak gönderdi.Orada kendisine Amerikali Arkeolog William Niven'in buldugu tabletlerden bahsettiler. Maya dilinin kökeninin bu tabletlerde oldugu anlasilmisti. Türkçe ile Maya dili benzerlik bu tabletlerde aranacakti. Bu tabletler Tahsin Bey'i saskina çevirdi. Çünkü tabletler M.Ö 200.000 ile M.Ö.70.000 yillari arasinda Pasifik'de yer almis bir kitayi haber veriyordu. Kitanin adi MU idi. Avustralya'dan birkaç kat büyüktü. Yüksek bir uygarliga ulastiktan sonra deprem veya tufan sonucu battigi saniliyordu. Tahsin bey burada Maya kültürünü inceledi ve Türk kültürü ile arasındaki şaşırtıcı benzerlikleri tespit etti. Örneğin 130 dan fazla yer ve kelimenin Maya ve Türk dillerinde aynı veya çok benzer olduğunu gördü

Tahsin Mayatepek Meksika'daki arastirmalarinda çok daha fazlasini bulmustu. Maya, Aztek ve İnka uygarliklarinin Türkler'in kullandigi eşyalara benzer esyalar kullandigini Atatürk'e iletmisti. Davullar, kalkanlar üzerlerindeki ay ve yildiz sembollerine kadar bizimkilere benziyordu. Tahsin Mayatepek, çalismalarini belge ve fotograflarla 3 ciltlik defter olarak toplayarak Atatürk'e gönderdi. Bunlarin ikisi 70'lere kadar TDK kütüphanesinde idi. (No7-56) Üçüncü defter kayiptir. Bu defterlerde dini tören, ibadet ve tapinaklarin bile sasilacak kadar benzerligi gösteriliyordu.

Naacal Tabletleri'nden bazı ifadeler
'Ulu büyük Melik'in… Ulu Hükümdarın, Yüce Tanrının karada gücü nedir? O Melik nebatatı büyütür, gökyüzünün rengini değiştirir... Bizi genç bitkilere, taze sürgünlere, yeni filizlere karşı müşfik kılan, bize gök yüzünün çeşitli renklerini seçtiren, yükselen bulutlan gösteren, parlak yıldızlar ile beraber gelen nimetleri, hafif çiyi, serinletici yağmuru gönderen, .güneşi;. ayın ışığını sevdiren büyük Melikin, Ulu Hükümdarın, Yüce Tanrının kudretini kâinat selâmlasın!... O, arzda insan yaratmış, insanları çoğaltmış, emirlere emir dinleyecekler, emir dinleyeceklere emirler ihsan etmiştir. İnsanları yaratan, emirlere salâhiyetler sunan, tebaaları itaatli kılan büyük Meliki, Ulu Hükümdarı, Yüce Tanrıyı kâinat alkışlasın.... Büyük Melikin, Ulu Hükümdarın, Yüce Tanrının denizde gücü nedir? O Melik gümüş balıklarını, yılan balıklarını, maymun balıklarını, ıstakozları, derin sularda yüzen iri balıkları, denizdeki diğer çeşit balıkları ve sair şeyleri deniz ile beraber halk etmiştir. Bu Yüce Hâlikı kâinat selâmlasın!... Bizi sineklerin, böceklerin, kurtların, diğer haşerelerin zararlarına karşı dayandıran odur. Onu, her şeyin Halikını, kâinat subhanekeler* ile yücelesin!'

'Mu kıtası sıcak, fakat pek münbit ve mahsuldar, ovalık bir memleket idi. Her tarafı güzel çayırlar, meralar, düzlüklerde bitmiş zengin ormanlar süslüyordu. Akışları sakin, muntazam, geniş yataklı, seyrüsefere fevkalâde müsait nehirler kenarında kalabalık nüfuslu, büyük, zengin şehirler vardı. Dünya cenneti denmeğe lâyık olan bu kıtada hiç yüksek dağ yoktu. Dağlar yalnız orada değil, dünyanın başka taraflarında da henüz fazla yükselmemişti. Mu ve Muluların mevcudiyeti yeryüzünde büyük dağların teşekkülünden evvelki jeolojik zamana, üçüncü arz devrine tesadüf ediyordu. Mu ormanlarında ve sularında bu devrin hayvanları yaşıyordu. Mu insanları her nevi hayvanı muti bir hale getirmenin yolunu biliyorlardı. Koca kıtayı pek düzgün yollar ile kurşuni örümcek ağını örnek tutarak örmüşlerdi. Yollar nereden başlar, nerede biter, kestirilemez idi. O kadar mükemmel yapılmışlardı ki, kalıntıları karşısında günümüzün mühendisleri, kaldırım ustaları gözlerine inanamamaktadırlar. Main şeklindeki kaldırım taşları yan yana konuvermiş değil, birbirine kopmayacak surette eklenmiştir. Ne taraftan bakılsa kenarlar hattı müstakim teşkil eder.'

'Mu kıtası ahalisi, bir hükümetin idaresi altında on kabileden terekküp ediyordu. Hükümet reisine Mu'nun güneşi: tacı, hükümdarı,,hâkimi, emîri mânasına Ra-Mu deniyordu. Ramu'lar ahaliyi Tanrı'nın vahiy ettiği mukaddes yazılar ahkâmına göre idare ediyorlardı. Reisler halka karşı vazifesini müdrik, müşfik, halk reislere karşı içten gelen bir istekle hürmetkar idi. Emir etsin, yahut emre tâbi olsun bütün Mu sakinleri tek Allah'a inanıyordu.'

kaynak:wikipedia.org

 

alt


 (Oy Sayısı: 7)
Görüntülenme : 8273 Yorumlar (11)

shinto

 • 16 May 2009 ; 23:03
 • Kayıt Tarihi: 20.09.2008
 • ICQ: --
 • Yorumları: 27
 • Rütbe
uzun zamandır okumak istediğim bir kitaptı. çok çok çok teşşekkürler. aslında en sevindiğim tarafı sayenizde birçok insana ulaşacak olması. çocukluğumdan beri bu kitaplar okurum ve çok az kişinin haberdar olması beni hep üzerdi. sizlerin sayesinde bu kitle hızla artıyor. elinize sağlık...

--------------------

veremov

 • 17 May 2009 ; 01:51
 • Kayıt Tarihi: 8.03.2009
 • ICQ: Yok
 • Yorumları: 54
 • Rütbe
Teşekkürler

--------------------

uzeb

 • 17 May 2009 ; 07:42
 • Kayıt Tarihi: 20.01.2009
 • ICQ: --
 • Yorumları: 13
 • Rütbe
Türk Dil Kurumu'nun kütüphanesinden alınmış kitapları Sinan Meydan adı altında yayınlamayın.

--------------------

TürkYurdu

 • 17 May 2009 ; 09:21
 • Kayıt Tarihi: 18.06.2008
 • ICQ: --
 • Yorumları: 20
 • Rütbe
Yaklaşık 1 hafta önce ikinci kitabı satın aldım ve okuyorum. Ancak ilk kitabı okumamıştım. Çok teşekkürler. Atatürk'ü bizlere unutturmaya, yanlış anlatmaya çalışanlara inat kitap bütün gerçekleri su yüzüne çıkartıyor. Hayatının son anına kadarTürk Tarihi'nin köklü ve geniş geçmişi üzerinde çalışmalar yapan Atatürk'ün bu araştırmaları tamamlamaya ömrü yetmemiştir. İşte bu yüzden kitabı herkes okumalı diye düşünüyorum. Okumalı ki tarihimiz hakkında gerçek bilgiler edinebilsin. Okumalı ki; Atamız'ın tamamlayamadığı işi biz tamamlayabilelim.
Tekrar çok teşekkürler bu kitapları burada paylaştığınız için.

--------------------

sirfy2004

 • 17 May 2009 ; 13:32
 • Kayıt Tarihi: 8.10.2007
 • ICQ: --
 • Yorumları: 227
 • Rütbe
şuana bu konuda yaptğm araştrmlar için güzel b ikaynak

--------------------

ismrliyimm

 • 17 May 2009 ; 14:10
 • Kayıt Tarihi: 16.05.2009
 • ICQ: --
 • Yorumları: 1
 • Rütbe
çok çok teşekkürler. uzun zamandır bu kitabı arıyordum. yeni bir baskısı olduğunu görmek de şaşırttı beni. ama hakikaten güzel ve faydalı bir paylaşım.

--------------------

ahm3t

 • 17 May 2009 ; 21:58
 • Kayıt Tarihi: 5.04.2009
 • ICQ: 1958564795
 • Yorumları: 8
 • Rütbe
bi zaman aramıştım . teşekkürler

--------------------

braveman_

 • 21 May 2009 ; 17:58
 • Kayıt Tarihi: 13.04.2009
 • ICQ: --
 • Yorumları: 64
 • Rütbe
TürkYurdu,

Katılıyorum ... thinking
Ayrıca paylaşım için çok teşekkür ederim ..S
Saygılar ...

--------------------

zaner1899

 • 22 May 2009 ; 01:17
 • Kayıt Tarihi: 19.06.2008
 • ICQ: --
 • Yorumları: 314
 • Rütbe
Çok teşekkürler,Atam sen çok yaşa.(Ne mutlu Türk'üm diyene)

--------------------

balancer

 • 23 Haziran 2009 ; 09:42
 • Kayıt Tarihi: 24.01.2009
 • ICQ: --
 • Yorumları: 14
 • Rütbe
Biraz daha yaşayabilseydi..belki....

--------------------

ahmetdunya

 • 2 Temmuz 2009 ; 22:10
 • Kayıt Tarihi: 1.05.2009
 • ICQ: --
 • Yorumları: 44
 • Rütbe
elinize sağlık.

--------------------

Değerli ziyaretçimiz, sitemize üye iseniz lütfen giriş yapınız.
üye değlseniz üye olmak için tıklayın.

Mayonez.Net - ToolBAR
Get our toolbar!
Anket
Sponsor
Arşiv
Haziran 2018 (87)
Mayıs 2018 (214)
Nisan 2018 (218)
Mart 2018 (265)
Şubat 2018 (181)
Ocak 2018 (155)
SPONSOR

Son Yorumlar


Copyright © 2012 Mayonez.Net 2006 - 2012