Mayonez.Net

RSSProgDVB 6.49 ML (+Plugins & Skins)

Yazar: forspeed 30 Ekim 2010 ; 10:04 Full Program İndir » Araçlar
ProgDVB 6.48.4 ML (+Plugins & Skins)
ProgDVB 6.49 ML (+Plugins & Skins) | 11.34 Mb
 
ProgDVB TV kart?n?z var ise bilgisayar?n?zda bulunmas? gereken ücretsiz bir TV izleme program?. SAT-TV kanallar?n? izlemeye olanak tan?r, istedi?iniz radyoyu dinleme olana??n? size sunar. DVB-PCI kartlar?n? kullanarak uydudan TV kanallar?n? çözmeye yarayan program ile izlemek istedi?iniz her kanal? gerekli bilgisayar donan?m?n?z mevcut ise art?k izleyebilirsiniz. Network yay?n yapabilme seçenekleri de sunan program ile isterseniz dijital medya formatlar?nda yay?nlar yapabilirsiniz.Ücretli versiyonda kay?t etme özellikleri yay?nc?l?k özellikleri dahil birçok geli?mi? özellik mevcuttur.

 

Devamı Yorumlar (0) Görüntülenme: 1977

Dr.Web CureIt! 6.00 ML Portable [29/10/2010]

Yazar: forspeed 30 Ekim 2010 ; 09:56 Full Program İndir » Portatif Programlar
Dr.Web CureIt!® 6.00 ML Portable [15/10/2010]
Dr.Web CureIt! 6.00 ML Portable [29/10/2010] | 48.93 Mb
Dr.Web CureIt i?letim sisteminizde bulunan zararl? yaz?l?mlar? bulup, temizleyen ücretsiz bir programd?r. Kurulum gerektirmeden çal??mas?n önemli özelliklerinden biridir. Bu özellik sayesinde program? USB bellek gibi ta??nabilir depolama ayg?tlar?nda çal??t?rarak truva at?, solucan, rootkit ve di?er zararl? yaz?l?mlardan kurtulabilirsiniz. Program sizi internetten gelen zararl? yaz?l?mlardan korumaz. Sadece i?letim sisteminizde bulunan zararl? yaz?l?mlar? en iyi ?ekilde silebilir. Otomatik olarak güncellenme özelli?i ve kullan?m? basit oldu?undan yararl? bir programd?r.

 

Devamı Yorumlar (0) Görüntülenme: 1263

Antenna Web Design Studio v3.5.448

Yazar: Kolera 30 Ekim 2010 ; 00:37 Full Program İndir » Webmaster Araçları

http://stashbox.org/1022658/7360-w520.jpg

 

Antenna Web Design Studio v3.5.448

 

alt  Antenna Web Design Studio yazılımı, basit butonları ve tema şablonlarını içeriğinde barındıran, web tasarımı yapımını oldukça kolaylaştıran bir yazılım.

Devamı Yorumlar (0) Görüntülenme: 1843

Visual Studio 2010 Ultimate-Denendi...!

Yazar: KILICH 30 Ekim 2010 ; 00:16 Full Program İndir

Visual Studio-Arasyalinkilic-KILICH

 

Visual Studio 2010 Ultimate-Denendi...!

Microsoft yaz?l?m geli?tiriciler için özel bir etkinlik ba?latt?. Bu etkinlikle birlikte firma, Visual Studio 2010 ve .Net Framework 4'ü de dünyaya tan?tt?. Firma bu iki ürünüyle birlikte Silverlight 4'ü de piyasaya sürmeye haz?rlan?yor. Yeni ürünlerin duyurulmas?yla birlikte Microsoft'un MicroFocus, Quest, Telerik ve DevExpress gibi dünya genelinde i? yapan 50 büyük i? orta?? art?k ürün ve hizmetlerini bu yeni teknolojilerle geli?tireceklerini aç?klad?. Visual Studio 2010 ve .NET Framework 4, her yaz?l?m geli?tirme eforu için, uygulama ekiplerine en gerekli bile?enleri sunuyor. Yaz?l?m geli?tirme setinin yeni editörü, Windows Presentation Foundation teknolojisi ile daha esnek ve birden çok monitör kullan?m?na izin veren zengin özellikleri ile farkl? platformlara destek veriyor.

Devamı Yorumlar (5) Görüntülenme: 9964

Zemana AntiLogger 1.9.2.206 Multilanguage

Yazar: forspeed 29 Ekim 2010 ; 22:23 Full Program İndir » Araçlar
http://i125.photobucket.com/albums/p61/EVil_GENIus76/Posters/Zemana_AntiLogger_Box.png
WinApp | Zemana AntiLogger 1.9.2.228 Multilanguage | 8.01 Mb
trAntilogger, bilinen tüm yöntemler ile çal??an bilgi h?rs?zl??? amaçl? zararl?lar? engellemektedir. Kulland??? sezgisel koruma metodu ile henüz ortaya ç?kmam?? ve bilinmeyen yeni sald?r? yöntemlerine kar?? da "Bilgi Güvenli?i"nizi s?f?r zamanl? olarak koruyabilmektedir.Yayg?n olarak kullan?lan ve dünyaca tan?nm?? çe?itli güvenlik yaz?l?mlar?n?n bile yakalayamad??? bilinmeyen zararl?lara kar?? size yepyeni ve çok güçlü bir koruma sa?lar.AntiLogger, zararl? yaz?l?mlar?n sald?r? metodlar?na kar?? geli?tirilmi?, güçlü anti-eylem metodlar? içeren, yenilikçi güvenlik modülleri ile "Bilgi Güvenli?i"nizi imza veritaban?na ihtiyaç duymadan, sezgisel olarak koruma alt?na al?r. 
Devamı Yorumlar (3) Görüntülenme: 3085

Leningrad Ku?atmas? T?rk?e VCD

Yazar: AttillaHAN 29 Ekim 2010 ; 21:31 Belgesel İndir

alt

Leningrad Ku?atmas? Türkçe VCD

Orjinal Sovyet film ar?ivlerinden haz?rlanan bu yap?m, Alman ordular?n?n Leningrad ku?atmas? ve belleklerden silinmeyen tarihi direni?in belgeseli.

Devamı Yorumlar (0) Görüntülenme: 1649

Sultan Abd?lhamid Han VCD

Yazar: AttillaHAN 29 Ekim 2010 ; 21:15 Belgesel İndir

alt

Sultan Abdülhamid Han VCD

Sultan II. Abdülhamit Han Osmanl? pâdi?ahlar? aras?nda en çok tart???lanlar?n ba??nda gelir. Osmanl? Cihan Devletinin kritik merhalelerden geçti?i son döneminde ba? aktör olarak rol oynam??t?r. Sevenlerin “Ulu Hakan”, sevmeyenlerin “K?z?l Sultan” ?eklinde bir tan?mlama yar???na girdi?i II. Abdülhamit Hân’?n Türk devlet gelene?ine katt??? yenilikler ise halen devam etmektedir.
Bu belgesel târihin bu tart??mal? ve önemli ismi hakk?nda en önemli belge ve bilgileri içermektedir.

Devamı Yorumlar (0) Görüntülenme: 1815

Fatih Sultan Mehmet Han | VCD

Yazar: AttillaHAN 29 Ekim 2010 ; 21:05 Belgesel İndir

Fatih Sultan Mehmet Han | VCD

Fatih Sultan Mehmet Han | VCD


?leri görü?lülü?ü, siyasi ve askeri dehas?, cesareti ve ?slam'a hizmet idealizmi ile bir cihan padi?ah?... Allah sevgilisinin müjdeledi?i fetih ve o müjdeye nail olan bir padi?ah... Onun Rönesans? ba?latan ça? a??c?l???, ?ahi toplar?, gemileri karadan yürütü?ü ve güzel ?ehir ?stanbul'u fethi ilk akla gelenler elbette... Ancak Sultan Fatih'i her yönüyle ele alan bu belgesel çal??mada onun dünyay? kendisine ba?lanmak zorunda b?rakt??? dahiyane devlet siyasetinden, ilim ve sanat alanlar?nda yapt??? takdire de?er çal??malara kadar bütünüyle bir cihan Fatih'i portresi i?lenmekte...

Devamı Yorumlar (0) Görüntülenme: 2864

Mayonez.Net - ToolBAR
Get our toolbar!
Anket
Sponsor
Arşiv
Ekim 2018 (183)
Eylül 2018 (227)
Ağustos 2018 (149)
Temmuz 2018 (116)
Haziran 2018 (120)
Mayıs 2018 (214)
SPONSOR

Son Yorumlar


Copyright © 2012 Mayonez.Net 2006 - 2012